Câu hỏi thường gặp

Nếu ban ở tỉnh thì DAKA sẽ gửi hành thông qua đơn vị vận chuyển bạn cung cấp. Hoặc DAKA gửi hàng cho bạn thông qua đơn vị vận chuyển Viettelpost.

DAKA cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, nếu hàng lỗi bạn có quyền từ chối nhận hàng.

Hiện tại DAKA chưa áp dụng hình thức thanh toán quẹt thẻ!

DAKA có áp dụng giao hàng thu tiền thông qua đơn vị vận chuyển Viettelpost. Trường hợp đơn vị vận chuyển mà bạn cung cấp, nếu có thu hộ thì DAKA mới giao hàng và đơn vị vận chuyển sẽ thu hộ tiền hàng cho DAKA.

Tùy sản phẩm mà DAKA sẽ bảo hành 6 tháng hoặc 12 tháng.

Bạn gửi sản phẩm đến công ty, phí vận chuyển đi và gửi trả do DAKA chịu. Sau khi sản phẩm được bảo hành, DAKA sẽ gửi lại bạn.

Đối với sản phẩm hết bảo hành, DAKA sẽ hổ trợ sửa chữa và tính phí.