Câu hỏi thường gặp

Tôi ở tỉnh thì giao hàng thế nào?

Nếu ban ở tỉnh thì DAKA sẽ gửi hành thông qua đơn vị vận chuyển bạn cung cấp. Hoặc DAKA gửi hàng cho bạn thông qua đơn vị vận chuyển Viettelpost.

Tôi có được kiểm tra hàng trước khi nhận không?

DAKA cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, nếu hàng lỗi bạn có quyền từ chối nhận hàng.

DAKA có thanh toán quẹt thẻ không?

Hiện tại DAKA chưa áp dụng hình thức thanh toán quẹt thẻ!

Công ty có áp dụng giao hàng thu tiền không?

DAKA có áp dụng giao hàng thu tiền thông qua đơn vị vận chuyển Viettelpost. Trường hợp đơn vị vận chuyển mà bạn cung cấp, nếu có thu hộ thì DAKA mới giao hàng và đơn vị vận chuyển sẽ thu hộ tiền hàng cho DAKA.

Sản phẩm được bảo hành như thế nào?

Tùy sản phẩm mà DAKA sẽ bảo hành 6 tháng hoặc 12 tháng.

Tôi ở tỉnh thì bảo hành như thế nào?

Bạn gửi sản phẩm đến công ty, phí vận chuyển đi và gửi trả do DAKA chịu. Sau khi sản phẩm được bảo hành, DAKA sẽ gửi lại bạn.

Hết bảo hành công ty có sửa chữa không?

Đối với sản phẩm hết bảo hành, DAKA sẽ hổ trợ sửa chữa và tính phí.